Identiteitsvisie De Baanbreker

Iedereen is welkom op onze oecumenische* school, hoe divers ook qua geloof en identiteit. Want: wij delen onze wereld. Bij De Baanbreker legt iedereen de basis voor het (samen)leven als wereldburgers met eigen identiteit.

Vanuit wederzijds respect gaan wij in gesprek over wat ons verbindt én over onze verschillen. Met de kinderen onderzoeken we de diverse levensbeschouwingen met als doel de persoonsvorming van ieder kind. Wij verwonderen ons daarbij over wie iedereen mag, kan en wil zijn. Nu en in de toekomst!

Werkwijze van de leerkrachten

Onze leerkrachten zijn bewust rolmodel in het gesprek over de overeenkomsten en verschillen in de diverse levensbeschouwelijke achtergronden. Verschillen waarderen we en zien we als een startpunt van gesprek. In dat gesprek doen onze leerkrachten persoonlijk voor hoe zij zelf levensbeschouwelijk denken, beleven en vieren. Daarmee voeden zij de diversiteit in onze school. Naast ieder kind telt ook iedere leerkracht mee.

Onze leerkrachten dragen daarnaast levensbeschouwelijke kennis over van de diverse levensbeschouwingen. Ook oefenen zij belangrijke levensbeschouwelijke vaardigheden met de kinderen, zoals:

  • Onderscheid kunnen maken tussen kennis, een mening hebben en geloven,
  • van perspectief leren wisselen met anderen,
  • empathie ontwikkelen voor diversiteit,
  • leren stilstaan bij vreugde en verdriet.

Ruimte voor de eigen, unieke persoonsvorming

Het doel van al wat wij als leerkrachten inbrengen, is de persoonlijke levensbeschouwelijke vorming van iedere leerling. Wij willen onze leerlingen volop de ruimte bieden voor hun unieke persoonsvorming.

Werkwijze in de lessen

De lessen levensbeschouwelijke vorming verbinden wij integraal aan vier andere aandachtsgebieden:

  • de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen,
  • de brede persoonlijke vorming van onze leerlingen,
  • de (wereld)burgerschapsvorming van onze leerlingen,
  • ons schoolbrede thema duurzaamheid.

Wij gebruiken voor deze aandachtsgebieden meerdere werkwijzen en methoden, zoals de Da Vinci methode (zie meer over deze methode op de pagina Onderzoekend leren).

De lessen levensbeschouwelijke vorming geven wij vorm vanuit de methode Kleur, omdat die goed past bij de levensbeschouwelijke diversiteit in onze school. Wij bieden daarnaast ook extra leskisten over de diverse levensbeschouwingen en feesten aan, juist omdat wij zo sterk hechten aan diversiteit.

Tot slot creëren wij momenten om op levensbeschouwelijke wijze met elkaar te vieren en samen stil te zijn.

* Het woord ‘oecumenisch’

De Baanbreker is een nieuwe ASKO-school. De ASKO-scholen hebben vanuit de traditie van het bijzonder onderwijs een katholieke of protestantse identiteit. Nieuwe ASKO-scholen vormen een nieuwe identiteit met een mix van beide. Die nieuwe identiteit heet ‘oecumenische’ identiteit. ‘Oecumene’ komt uit het Grieks en betekent binnen de context van het christendom: het streven naar wereldwijde eenheid van alle kerken en christelijke stromingen. Op De Baanbreker vertalen wij dit oorspronkelijke ‘oecumenische’ streven naar het (samen)leven als ‘wereldburgers’. Want: wij delen onze wereld.