Op onze school doen wij aan cultuureducatie omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich creatief en expressief ontwikkelen. Wij brengen onze kinderen in aanraking met verschillende vormen van kunst en cultuur. Hierdoor leren ze, op verschillende manieren, en met een open blik, naar dingen te kijken. Vanuit deze betrokken houding kunnen zij hun eigen talenten (verder) ontplooien. Zij leren daarbij te reflecteren op eigen en andermans werk. Dit doen we op een respectvolle manier zodat ook de sociale veiligheid bewaakt blijft. De leerlingen verwerven ook enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Plezier vormt bij dit alles de basis. We willen ervoor zorgen dat kinderen succes ervaren en hun zelfvertrouwen groeit.

Vanuit deze visie hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd ten aanzien van cultuureducatie: Cultuureducatie:

- biedt gelegenheid om te scheppen;
- stimuleert mengvormen van individueel en gemeenschappelijk leren;
- biedt ruimte voor eigen initiatief;
- reikt inspiratie aan uit vele culturen;
- vormt een tegenwicht tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’;
- corrigeert een al te smalle focus op wat ‘nuttig’ is;
- doet een beroep op meerdere intelligenties;
- helpt om kerndoelen van andere leergebieden te bereiken.

Cultuureducatie dient een bijdrage te leveren aan een beter en rijker leerklimaat.
Wij hopen hiermee te bereiken dat een leerling de volgende competenties ontwikkelt:

- creërend vermogen
- vermogen zich te presenteren
- creatief denken - reflectief vermogen
- onderzoekend vermogen
- receptief vermogen
- vermogen tot zelfstandig werken
- vermogen tot samenwerken
- leren openstellen en kijken
- onderzoeken en toepassen
- zelf iets leren maken
- leren analyseren
-interpreteren en waarderen