Duurzaamheid is één van de kernwaarden van ons onderwijs.
- Wij zijn ons bewust dat we samen met onze leerlingen verantwoordelijk zijn voor een gezonde en schone wereld.
- Wij werken samen met onze leerlingen aan een toekomst waar we nu al invloed op kunnen uitoefenen door (kleine) stappen te ondernemen.

Visie op duurzaamheid

Het aanbieden van een gezonde lunch past helemaal binnen onze visie op duurzaamheid. Hiermee planten we een zaadje en om een gezonde generatie te oogsten. Om gedragsverandering teweeg te brengen moet je jong starten. We willen van onze kinderen “gezonde eters” maken. Wij willen hen leren om voedzaam en gevarieerd te lunchen op het moment van de dag dat ze de meeste energie verbruiken. Onderzoeken tonen aan dat een gezonde lunch zorgt voor meer energie in de klas en betere prestaties op school. Gezonde voeding is dus een belangrijke randvoorwaarde voor goede educatie.

De warme maaltijd/lunch is een verplicht onderdeel van ons gezonde voedingsbeleid.

We hebben TommyTomato ingeschakeld om deze lunches te verzorgen, omdat hun visie goed aansluit bij de onze. Zij streven ernaar kinderen dagelijks voldoende groenten te laten eten door op school een extra groenten moment te creëren. Hiervoor werken ze samen met ouders, scholen en leerkrachten.

Warme, gezonde lunches

TommyTomato levert warme, gezonde lunches, boordevol groenten die kinderen lekker vinden. Deze lunches worden hapklaar in warmhoud-boxen tot aan het klaslokaal afgeleverd. De kinderen eten samen met de leerkracht een warme maaltijd in de klas in de grote pauze. Na de lunch gaat alles terug in de box en worden deze weer opgehaald. Het kost de leerkracht geen extra werk.

Als ouder betaalt u aan TommyTomato een maandelijks bedrag, deze dient u per 4 weken vooruit betalen via een automatisch incasso. De prijs voor onderbouw porties (200gr.) is € 3,- en voor bovenbouw porties (300gr.) €3,50. U betaalt per 4 weken ongeveer een bedrag van €27,- per kind in de onderbouw. (groep 1 t/m 5) Op dit moment zijn de maaltijden vegetarisch, we zijn ook met hen in gesprek om te kijken of er biologische maaltijden kunnen geleverd worden voor KC de Baanbreker.                                                                                                                                     
Klik op de link hiernaast Baanbreker, de - TommyTomato voor meer informatie en om uw kind(eren) aan te melden voor de warme gezonde lunch.

Om te zorgen dat alle kinderen in aanmerking kunnen komen voor een gezonde lunch is de Stichting TommyTomato opgericht. Donateurs ondersteunen ouders die TommyTomato niet volledig kunnen betalen. Voor deze ouders kunnen we de drempel verlagen, daarom zijn wij als school ook donateur van deze stichting en roepen we ouders, die inclusiviteit ondersteunen en een bedrag kunnen missen (of: daartoe de middelen hebben), op om ook donateur te worden.

We streven ernaar om alle kinderen een gezonde lunch aan te bieden!