Kindcentrum De Baanbreker heeft de ambitie om zich binnen drie jaar een ‘gezonde school’ te mogen noemen.

Werken aan een goede gezondheid loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Wij willen op De Baanbreker zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht geven aan persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

Het team van De Baanbreker gaat samen met u als ouder aan de slag om het vignet voor de Gezonde school te behalen. Met het vignet Gezonde School zal De Baanbreker de komende jaren laten zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.

Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.