Hoe ziet onze gezonde aanpak eruit?

Gezond eten en drinken
Alle kinderen nuttigen 3x per week een gezonde, warme lunch op school. De kinderen drinken tijdens de pauze thee of melk en mogen de hele dag door water drinken. Tijdens verjaardagen worden er gezonde traktaties uitgedeeld. Wij bieden een educatief lesprogramma aan rondom gezonde voeding i.s.m. diverse bedrijven in de omgeving.

Sport en bewegend leren
Alle kinderen krijgen 2x in de week gymles van een vakdocent lichamelijke opvoeding. In de grote pauze worden de kinderen actief begeleid met spellen en activiteiten, die ervoor zorgen dat kinderen intensief bewegen. De lesstof op de Baanbreker wordt waar mogelijk ‘bewegend’ aangeboden, zodat de kinderen niet te lang achter elkaar zitten. Door bewegend leren te integreren in het basisaanbod blijven de kinderen de hele dag door actief en alert.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling
Op de Baanbreker werken wij met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Dit programma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en is gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. De methode werkt met vijf bewezen gedragscompetenties: Besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement, relaties kunnen hanteren. Wilt u meer weten over de methode Kwink? Kijk dan op www.kwinkopschool.nl

Een fris leerklimaat
Een goede ventilatie in het klaslokaal is belangrijk om kinderen zo optimaal mogelijk te laten werken en leren. Ons nieuwe schoolgebouw voldoet aan de wet en regelgeving als het gaat om een goede ventilatie.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat buitenlessen ook bijdragen aan leerprestaties en cognitieve ontwikkeling. Buiten is er immers nog meer zuurstof om na te denken. De leraren van De Baanbreker willen graag de mooie omgeving waarin we staan zo optimaal mogelijk inzetten. Wij zien het schoolplein als een extra klaslokaal. We zullen dan ook regelmatig gebruik maken van ons prachtige schoolplein. Ook onderzoek toont aan dat leren buiten het klaslokaal veel meer oplevert dan we zouden denken. Het zou toch zonde zijn als we hier niet optimaal gebruik van zouden maken.