Naast het vaste onderwijsprogramma wordt er van alles georganiseerd. De schoolreisjes, de avondvierdaagse, de bibliotheek, sportdag, de intocht van Sinterklaas, de Koningsspelen en nog veel meer. Allemaal activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar is en die vanuit de Ouderraad gecoördineerd wordt.

Coördineren is hier nadrukkelijk niet hetzelfde als organiseren; het doel van de Ouderraad is om het geld dat de school via de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt op een verantwoorde manier te besteden zodat alle kinderen uit alle jaargroepen er plezier van hebben. En dat uit zich onder andere in de jaarlijkse activiteiten die hierboven genoemd zijn, maar we staan open voor aanvullende suggesties! 

We streven in de Ouderraad naar een vertegenwoordiging van 1 ouder per groep en vergaderen eens per 6 tot 8 weken. Hierbij is de directeur ook aanwezig. We zijn altijd op zoek naar inspirerende versterking! Aanmelden kan via: baanbreker.directie@askoscholen.nl