Educatief partnerschap

De teamleden van Kindcentrum De Baanbreker vinden het belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt als het gaat om opvoeding en onderwijs. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, al is het natuurlijk wel zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zoals school de eindverantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs binnen de school. Eén voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren.

Onze gedachte achter educatief partnerschap is dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. En we streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind/ de kinderen. Als ouders actief samenwerken met de school kan dit een positieve invloed hebben op de leerprestaties van jouw kind(eren), Maar ook op het sociale gedrag, probleemsituaties in de klas en het doorzettingsvermogen van jouw kind. Goed onderwijs maak je samen, daar ben jij een onderdeel van!

Klassenouders

Als team streven we ernaar om voor elke groep 2 klassenouders te hebben. Je kan je hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind. Meestal doen wij aan het begin van het schooljaar een oproep aan alle ouders. Dit jaar zijn we met een hele kleine groep leerlingen gestart, waardoor we dit anders hebben georganiseerd. Vanaf komend schooljaar zal er een oproep aan alle ouders gedeeld worden. 

Als klassenouders ben je de contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van de groep. De leerkracht kan de klassenouders voor verschillende taken vragen om te helpen en of te ondersteunen. Denk hierbij aan een uitstapje, hulp bij de verschillende feesten en of activiteiten in de klas. Je hoeft deze taken niet allemaal zelf uit te voeren, maar je zorgt er wel voor dat er voldoende ouders aanwezig kunnen zijn en dat ze bij de diverse activiteiten kunnen helpen.

Werkgroepen

Naast de 2 klassenouders per groep, willen we met een aantal werkgroepen aan de slag waarbij we graag gebruik maken van jouw hulp. Hiervoor zullen we in de loop van het komende jaar ouders gaan werven. Je hoeft dan niet structureel als klassenouder actief het hele jaar door te ondersteunen, maar alleen in bepaalde periodes van het jaar. We gaan een werkgroep starten voor o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag en de themadagen. Zo weet je als ouder gelijk in welke periode er actief een beroep op je zal worden gedaan. Mocht je hiervoor nu al interesse hebben, geef je dan alvast op bij de groepsleerkracht of bij de directie.

Ouders in de school

Betrokken en actieve ouders zijn onmisbaar op onze school. Kinderen voelen zich veiliger en leren beter als hun ouders en verzorgers zichtbaar zijn en meedoen op school. Als ouder kan je op heel veel manieren meehelpen. Dit hoeft niet elke week, of het hele jaar door, maar af en toe een keertje wordt ook heel erg gewaardeerd. Als ouder kan je een bijdrage leveren aan ons onderwijs bijvoorbeeld door het geven van een gastles of een workshop, die passend is bij het thema waar we in de school mee bezig zijn. Ben je een arts, advocaat, kok, huisvader of archeoloog? Of weet je alles van programmeren? Dan zien we je als ouder graag in de school! Op KC De Baanbreker zien we ouders als een belangrijke gelijkwaardige partner.

Leesouders

Komend jaar willen we gaan werken met leesouders, die ons kunnen helpen op een vaste dag per week in de klas bij het lezen. Als je dit leuk vindt om te doen, wil je dit dan kenbaar maken bij de groepsleerkracht van jouw/jullie zoon/dochter?

Luizenouders

We willen structureel luizenouders gaan inzetten. Elke 1e maandag na een vakantie kan er dan op luizen worden gecontroleerd en de woensdag erop volgt de nacontrole. Op dit moment roepen we ouders op om dit zelf thuis te doen, maar het zou fijn zijn als we daar zelf de regie over kunnen voeren in de toekomst.
Voor vragen mail naar: baanbreker.info@askoscholen.nl