Kennismaken met Kindcentrum De Baanbreker

Wil je meer weten over Kindcentrum De Baanbreker? Plan een afspraak in met schoolleider Evrim Uyar op de pagina 'Kennismaken'. 

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van jouw/jullie kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je meldt jouw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van de eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) scholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer je op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, zie je of onze school een voorrangsschool is.

Wat moet je doen?
Als De Baanbreker de eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier bij ons in. Zorg voor een tijdige inschrijving na de stedelijke plaatsing. Pas daarna is er definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het kind 4 jaar is en op school begint.

Stappenplan:
-inleveren voorkeursformulier voor deadline loting bij uw eerste keuze, in dit geval KC De Baanbreker
-ontvangsbevestiging en plaatsing loting
-intake gesprek
-officiele inschrijving

• Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
• Ook als uw kind naar de voorschool van KC De Baanbreker gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
• Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
• Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u het hier downloaden.
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Uitzondering:
Als tijdens het intakegesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

    • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024
    • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024
    • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024

Brochures

Beschikbare capaciteit per groep :(schooljaar 2024-2025)

Groep 1/2: aug tot dec '24 vol, vanaf januari 20 plekken beschikbaar
Groep 3:  5 plekken beschikbaar
Groep 4: 3 plekken beschikbaar
Groep 5:  15 plekken beschikbaar
Groep 6:  8 plekken beschikbaar
Groep 7:  2 plekken beschikbaar
Groep 8: geen

Meer informatie
Antwoorden op vragen over het toelatingsbeleid vind je bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO vindt je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.