Een veilig pedagogisch klimaat op KC De Baanbreker.

Op onze school werken wij aan sociaal-emotioneel leren (SEL) met de methode Kwink. Deze methode wordt ingezet van groep 1 t/m 8, het is een preventieve methode. Met behulp van deze methode leren kinderen zichzelf beter kennen. De methode helpt ook bij het herkennen van emoties en geeft handvatten om op een goede manier met emoties om te gaan. e leren de kinderen ook hoe om te gaan met anderen en zich in te leven in de gevoelens van anderen. Bij sociaal emotioneel leren horen ook keuzes maken en relaties onderhouden.
Die levensvaardigheden (competenties) zijn, naast het leren van taal, rekenen, schrijven en lezen belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Tijdens de KWINK lessen werken we aan de volgende vijf gedragscompetenties:

Knipsel

In de methode is een module opgenomen voor het burgerschapsonderwijs. Het aanbod sluit daardoor mooi op elkaar aan en wordt dus niet als apart vak aangeboden. Dit geldt ook voor mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht programma voor het Sociaal Emotioneel leren gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Door gebruik te maken van dit programma weten wij dat we op onze school preventief werken aan een veilig groepsklimaat.

Een prettige sfeer in de klas

Er zijn verschillende factoren die niet sociaal gedrag bij kinderen veroorzaken en ervoor kunnen zorgen dat de sfeer in een groep niet prettig is. Eén van de oorzaken voor het vertonen van verstorend gedrag is sociale incompetentie. Dit kan een belangrijke voorspeller voor problemen bij de ontwikkeling van kinderen zijn. Om sociaal competent gedrag te kunnen laten zien heb je sociale vaardigheden nodig Hier richt Kwink zich dan ook op. De interventie is gebaseerd op de vijf essentiële sociaal emotionele competenties. Deze zijn vertaald naar gewenst leerlinggedrag. De kennis, vaardigheden of attitude bij dit gewenste gedrag worden verworven tijdens de lessen. Kinderen zullen hiervan sociaal competent worden. Door aan te sluiten bij de groepsfases en gestructureerd te werken aan een rijke emotiewoordenschat zal een positieve groepsdynamiek ontstaan en dus een fijne en veilige sfeer in de groep.

Waarom Kwink?

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten;
  • Kent een groeps-brede, preventieve aanpak;
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten;
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties;
  • Biedt iedere les unieke filmpjes;
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid;
  • Is leuk!

Gedragsregels en afspraken

Naast de preventie methode die we op school gebruiken, besteden we veel aandacht aan omgangsvormen en gedragsregels. We werken met klassenafspraken en onsze gedragsprotocol is in ontwikkeling. In dit gedragsprotocol worden afspraken en procedures vastgelegd, waarmee we ervoor zorgen dat er een positief klimaat heerst op school. Daarnaast hebben wij een aanspreekpunt in de school, onze kwaliteits-coördinator. Op verzoek van de leerkracht kan het zijn dat de kwaliteits-coördinator mee gaat kijken in de klas. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we merken dat er in s een klas meer nodig is dan de huidige (preventieve) aanpak.

Voor meer informatie over de werkwijze van onze methode verwijzen wij u naar de website van Kwink.

Ieder kwartaal wordt er een koelkastposter gedeeld via onze nieuwsbrief. Daarnaast is er een Kwink Oudermagazine beschikbaar, zodat u thuis ook actief aan de slag kunt met de vaardigheden die wij op school aanleren. Mochten er toch nog vragen zijn over Kwink en of onze werkwijze op school? Kom gerust eens langs! We vertellen er graag meer over.