In samenwerking met Combiwel bieden wij voorschool aan voor onze toekomstige leerlingen. Op de peuteropvang voorschool bereiden de pedagogisch medewerkers van Combiwel voor Kinderen de kinderen voor op de bassischool. Dit doen zij in kleine groepen van maximaal 16 kinderen zodat elk kind de juiste aandacht krijgt.

Met diverse thema’s wordt aandacht besteed aan taalvaardigheid en algemene ontwikkeling zodat de peuters met een goede start aan de bassischool beginnen. Aan de hand van een vast dagritme, een leerprogramma én leuke activiteiten leren de peuters ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie?

Via de link kunt u meer informatie vinden:Voorschool voor 2- 4 jarigen - Combiwel voor Kinderen

Wilt u direct inschrijven? Via de link kunt u uw kind direct inschrijven: Aanmelden kinderopvang