Binnen onze school wordt de kinderopvang verzorgd door Kinder Service Hotels (KSH). Bij KSH Kinderopvang zijn kinderen van 2 tot 13 jaar in vertrouwde en ervaren handen. KSH staat voor een professionele en plezierige kinderopvang. Op De Baanbreker zal gestart worden met een peutergroep met voorschoolse educatie én buitenschoolse opvang, de Kidsclub. KSH verzorgt al 20 jaar, in diverse plaatsen in Nederland Kinderopvang en binnenkort ook op Kindcentrum De Baanbreker.

Kidsclub De Baanbreker

Bij KSH Kidsclub De Baanbreker zullen er, stapsgewijs, dagelijks uiteindelijk 80 kinderen worden opgevangen. Aan de verschillende leeftijdscategorieën, van 4 tot 13 jaar, wordt een afwisselend programma aangeboden op het gebied van sport, spel, cultuur maar is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. Uiteraard wordt dit aanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen.

Peutergroep De Baanbreker

Daarnaast wordt er een VE peutergroep gestart. Peutergroep De Baanbreker werkt met het voorschoolse educatie (VE) programma ‘Ben ik in Beeld’ en Uk & Puk. Met deze methodiek wordt aan de hand van thema’s spelenderwijs gewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hiermee bereiden we kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. Er wordt binnen Kind Centrum De Baanbreker nauw samengewerkt tussen basisonderwijs en kinderopvang.

Per dagdeel (4 uur uur)  kunnen maximaal16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zich gezamenlijk ontwikkelen als voorbereiding op de basisschool.

Meer informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in de opvang van KSH en wilt u meer weten? Kijk dan op www.kinderservicehotels.nl voor meer informatie. Het is ook al mogelijk om uw kind(eren) via deze site direct in te schrijven voor KSH Kidsclub De Baanbreker en VE Peutergroep De Baanbreker. Tijdens kantooruren kan er contact worden gezocht met het hoofdkantoor van KSH via 0314 – 68 04 98. De medewerker vertelt u graag meer over KSH Kinderopvang.