Kennismaken met Kindcentrum De Baanbreker

Wil je meer weten over Kindcentrum De Baanbreker? Plan een afspraak in met schoolleider Evrim Uyar op de pagina 'Kennismaken'. 

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van jouw/jullie kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je meldt jouw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van de eerste voorkeur.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer je op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, zie je of onze school een voorrangsschool is.

Wat moet je doen?
Als De Baanbreker de eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in. Zorg voor een tijdige inschrijving na de stedelijke plaatsing. Pas daarna is er definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het kind 4 jaar is en op school begint.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:
• kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018 3 maart 2022
• kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 2 juni 2022
• kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 3 november 2022

Brochures

Meer informatie
Antwoorden op vragen over het toelatingsbeleid vind je bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO vindt je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.